Бидний тухай

Эрхэм зорилго

Бид ирээдүйн Монгол хүний эрүүл мэндийн төлөө шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, шинэлэг үйлчилгээг нэвтрүүлэн чанарыг эрхэмлэж, ёс зүйтэй хөгжлийг дээдлэгч байгууллага байх

Алсын хараа

Дэвшилтэт техник, технологид суурилсан, олон улсын жишигт нийцсэн үйлчилгээ үзүүлж, салбартаа тэргүүлэгч эрүүл мэндийн байгууллага болох

Бизнесийн бүтэц

Бүтэц, зохион байгуулалт