Тавин Ус Монгол улсын эмийн бүртгэлд

1996 оноос 2020 оны хооронд 136 гаруй нэр төрлийн эм, 50 гаруй эмнэлгийн хэрэгсэл, 10 түүхий эдийг шинээр бүртгүүлж, хэрэглэгчдийнхээ хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна.

Trackback from your site.