Тавин Ус эмийн үйлдвэрт GMP нэвтрүүлэх үйл явц

Тавин ус фарм эмийн үйлдвэр нь цехүүдээ шинэчилж үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг 2020 оны хоёрдугаар улиралд багтаан нэвтүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байна.

(GMP) буюу үйлдвэрлэлийн зохистой дадал гэдэг нь үйлдвэрлэлийн бүхий л үе шатууд, түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангахад шаардагдах нөхцөл, хяналт шалгалт, үйл ажиллагааг хэлнэ.

Trackback from your site.