Спирт денатурат 70%

Найрлага:
Этилийн спирт, цэвэршүүлсэн ус, метилен хөх
Хэрэглэх заалт, хэрэглэх арга, тун:
Тарилга хийхийн өмнө арьс ариутгах болон хэсэг газрыг ариутгах зорилгоор гадуур хэрэглэнэ.
Анхааруулга:
Нүдэнд орохоос болгоомжлох.