Байгаль мөхлөг

Тавин Ус Эмийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн нь бие махбодын дархлааг дэмжих, ханиад томуунаас урьдчилан сэргийлэх, биеийн эсэргүүцэл сайжруулах, витамин С-гийн дутагдлыг нөхөх зорилгоор хэрэглэнэ.