Хоффитас артишокийн үрэл

Найрлага:
Артишокийн өтгөрүүлсэн ханд
Зориулалт, хоногт хэрэглэх хэмжээ:
Чихрийн шижин өвчний 1-р ба 2-р хэв шинжийн үед цусан дахь сахарын хэмжээг бууруулах зорилгоор, чихрийн шижин өвчний 1-р ба 2-р хэв шинжийн үед чихрийн шижингийн бусад хүндрэл гиперхолестеринеми, гиперлипидемийн үед, чихрийн шижин өвчний 1-р ба 2-р хэв шинжийн үед цусны бүлэгнэлтийг бууруулах зорилгоор үндсэн эмчилгээтэй хавсруулан хэрэглэх, хэт таргалалт бодисын солилцооны эмгэгийн үед үндсэн эмүүдтэй хавсруулан хэрэглэх, элэгний өөхлөлт, цөсний сөргөө, ужиг явцтай нойр булчирхай, дээд гэдэсний архаг үрэвсэл өвчний үед үндсэн эмүүдтэй хавсруулан хэрэглэнэ. Архины болон химийн гаралтай хордлого, цөсний зогсонгишил, дискинези, цөсний өтгөрөлт зэргийн үед хэрэглэнэ. Дээрх эмгэгүүдийн үед өвчний хүнд, хөнгөнөөс хамааруулан 2-3 ширхэгээр өдөрт 3 удаа ууж хэрэглэнэ.
Анхааруулга:
Бэлдмэлийн аль нэгэн найрлагад хэт мэдрэгшил, калькулёзный холецистит, цөсний хүүдийн нугаралттай үед хэрэглэхгүй.